ЗАТВЕРДЖЕНО
листом Держкомзему України
від 24 квітня 1998 р. N 14-1-7/1205 


Український класифікатор форм власності на землю
(УКФВЗ)

1. Приватна власність громадян

1.1. Особиста

1.2. Спільна часткова

1.3. Спільна сумісна

2. Власність юридичних осіб

2.1. Одноосібна

2.2. Спільна часткова

2.3. Спільна сумісна

3. Комунальна власність

3.1. Територіальних громад, які управляють земельною власністю безпосередньо

3.2. Територіальних громад, які управляють земельною власністю через органи місцевого самоврядування

4. Державна власність

4.1. Законодавчої влади

4.2. Регіональна

4.3. Власність іноземних держав.