ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

НАДАНО ЧИННОСТІ
наказом Держспоживстандарту України
від 31 грудня 2008 р. N 525 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ 

Рубрикатор науково-технічної інформації 
ДК 022:2008 

Чинний від 01.07.2009 р. 

ВСТУП 

Національний класифікатор "Рубрикатор науково-технічної інформації" (Рубрикатор НТІ) призначений для стандартизації та єдиної тематичної систематизації описування стану науково-технічної інформації за видами економічної діяльності. 

Рубрикатор НТІ являє собою ієрархічну класифікаційну систему з універсальним тематичним охопленням всього універсуму знань, що стосується сучасного стану науки, техніки, економіки. 

Рубрикатор НТІ складається з трьох частин: 

- вступна частина (розділи 1 - 6); 

- класифікаційна таблиця Рубрикатора НТІ (розділ 7); 

- абетково-предметний покажчик (АПП) Рубрикатора НТІ (на електронному носії) та Додатків А, Б. 

Вперше в Україні Рубрикатор НТІ видано українською мовою.