ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
Н А К А З
23.07.2010 N 548
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2010 р.
за N 1011/18306

Про затвердження Класифікації видів
цільового призначення земель
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 587 ( z1917-12 ) від 28.09.2012 }

Відповідно до пункту "г" статті 15 та статті 19 Земельного
кодексу України ( 2768-14 ), пункту "ґ" статті 14 Закону України
"Про землеустрій" ( 858-15 ), підпункту 11 пункту 4 Положення про
Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 224
( 224-2008-п ), та з метою забезпечення обліку земель за видами їх
цільового призначення у державному земельному кадастрі
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Класифікацію видів цільового призначення
земель, що додається.
2. Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах
Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь
Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі, керівникам
підприємств, що належать до сфери управління Держкомзему
забезпечити використання Класифікації видів цільового призначення
земель при веденні державного земельного кадастру та державного
реєстру земель, функціонуванні автоматизованої системи державного
земельного кадастру.
3. Відділу інформаційного забезпечення роботи з громадськістю
та засобами масової інформації (Зінківська Л.М.) забезпечити
розміщення цього наказу на веб-сайті Держкомзему.
4. Департаменту державного земельного кадастру (Славін І.В.)
та Юридичному департаменту (Юрець О.І.) у встановленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його
офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Кулініч
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України М.В.Злочевський
Міністр
культури і туризму України М.А.Кулиняк
В.о. Міністра
аграрної політики України С.М.Тригубенко
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України -
головний державний санітарний
лікар України С.А.Риженко
В.о. Міністра промислової
політики України С.В.Сиротюк
Міністр оборони України М.Б.Єжель
Міністр палива
та енергетики України Ю.А.Бойко
Міністр
транспорту та зв'язку України К.О.Єфименко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Голова державного комітету
України по водному господарству В.Сташук
Голова Державного комітету
лісового господарства України М.Х.Шершун