1. Підготовката розкриття регулярної річної інформації емітента цінних паперів на фондовому ринку шляхом:

 

 

3000 грн. (перший раз) і 2000 грн. наступні рази + оплата згідно п.1.2.

1.1.  розміщення на сайті http://stockmarket.gov.ua

Додатково не оплачується.

1.2.  Опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або ДКЦПФР:

 • Газета "Голос України"
 • Газета "Урядовий кур`єр"
 • Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"
 • Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
 • Газета "Фондовий ринок. Київ"
 • Газета "Фондовий ринок. Київщина"

За тарифами видання (приблизно 1500 грн.-2000 грн.)

1.3.  Подання до ДКЦПФР

Додатково не оплачується.

 

 

 1. Підготовка та розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів, що здійснюється у випадках:

§          прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

§          прийняття рішення про викуп власних акцій;

§          факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

§          одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

§          зміну складу посадових осіб емітента;

§          зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

§          рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

§          рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

§          порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

§          рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

 

500 грн.

     2.1. розміщення на сайті http://stockmarket.gov.ua

Додатково не оплачується.

2.2. Опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або ДКЦПФР:

 • Газета "Голос України"
 • Газета "Урядовий кур`єр"
 • Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"
 • Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
 • Газета "Фондовий ринок. Київ"
 • Газета "Фондовий ринок. Київщина"

За тарифами видання.

2.3. Подання до ДКЦПФР

Додатково не оплачується.

 

 

 

 1. Оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, необхідність чого передбачено ч.3, ч.4 ст.14 ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” для публічних акціонерних товариств (ПАТ), підприємств - емітентів іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійних учасники фондового ринку, банків, страховиків та інших фінансових установ, шляхом:

 

3.1. подання державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи фінансової звітності про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

300 грн.

3.2. опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком

300 грн. + витрати за публікацію за тарифами видання