Класифікатор звільнень від сплати вивізного мита

N пор.

Назва товару

Код пільги

Підстава для надання пільги

1.

Товари, що вивозяться з України для офіційного і особистого користування особами, які відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і законів України користуються правом вивезення з України таких товарів

062

Митний кодекс України,
стаття 282, частина перша, пункт 5;
відповідна міжнародна угода України

2.

Товари, що вивозяться з України згідно з міжурядовими угодами України з країнами СНД

400

Угода про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року;
двосторонні міжурядові угоди України з країнами СНД про вільну торгівлю;
Договір про зону вільної торгівлі від 30 липня 2012 року

3.

Товари, що вивозяться з України згідно з міжурядовими угодами України з Республікою Грузія

401

Угода про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року;
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 09 січня 1995 року

4.

Товари, що вивозяться з України згідно з міжурядовою угодою України з Республікою Македонія

402

Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 року

5.

Товари, що вивозяться з України згідно з міжурядовими угодами України з державами - учасницями ГУУАМ

404

Угода про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ від 20 липня 2002 року


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук