ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011


Класифікатор видів штрафних санкцій

Код виду штрафної санкції

Випадки порушень, за які застосовуються штрафні санкції

Підстава

1

У разі коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів

Податковий кодекс України, стаття 50, пункт 50.1, підпункт а


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук