ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011


Класифікатор результатів виконання митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками

Код результату виконання МФ*

Назва

Для МФ будь-якого напрямку контролю

00-01

МФ не здійснено. Виконання МФ неможливе

00-02

МФ не здійснено. Виконання МФ недоцільне

00-03

МФ не здійснено. Вказівки щодо виконання МФ суперечать вимогам інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи

00-04

МФ не здійснено. Умови щодо можливого невиконання МФ визначені іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи

10-01

МФ здійснено. Направлено запит до спеціалізованого підрозділу

10-02

МФ здійснено з урахуванням раніше прийнятого рішення/висновку

10-03

МФ здійснено. Відібрано зразки

10-04

МФ здійснено. Забезпечено ідентифікацію товарів та/або транспортних засобів

10-05

МФ здійснено. Недостатньо інформації для прийняття рішення. Ініційовано митний огляд

20-01

МФ здійснено. Порушень не виявлено, однак за результатами виявлених невідповідностей внесено зміни до митної декларації до моменту завершення митного оформлення, відповідно до частини другої статті 269 Митного кодексу України

Для МФ в напрямку ідентифікації товарів і транспортних засобів

11-01

МФ здійснено. Невідповідностей/порушень не виявлено

21-01

МФ здійснено. Кількість/вага товару не відповідає заявленій

21-02

МФ здійснено. Опис товару не відповідає заявленому

21-03

МФ здійснено. Кількість та опис товару не відповідають заявленим

21-04

МФ здійснено. Виявлено незадекларовані товари

21-05

МФ здійснено. Виявлено пошкодження пломб/інших знаків ідентифікації та/або видимі ознаки можливого несанкціонованого доступу до товарів

21-06

МФ здійснено. Виявлені розбіжності в документах за кількісними/ваговими показниками

21-07

МФ здійснено. Виявлені розбіжності в документах за вартісними показниками

21-08

МФ здійснено. Виявлені розбіжності в документах щодо даних про товар на рівні товарної позиції

21-09

МФ здійснено. Виявлені розбіжності в документах щодо даних про походження товару

21-10

МФ здійснено. Виявлені розбіжності в документах за кількома показниками, позначеними кодами 21-06 - 21-09

21-11

МФ здійснено. Встановлено належність товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність, не відповідають заявленим, за результатами досліджень (аналізів, експертизи)

21-12

МФ здійснено. Встановлено належність товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин, за результатами досліджень (аналізів, експертизи)

Для МФ в напрямку контролю правильності визначення митної вартості товарів

12-01

МФ здійснено. Митну вартість визнано на підставі поданих документів

12-02

МФ здійснено. Митну вартість визнано після подання додаткових документів

22-01

МФ здійснено. Митну вартість скориговано

Для МФ в напрямку контролю правильності класифікації товарів

13-01

МФ здійснено. Код і опис товару підтверджено на підставі поданих документів

13-02

МФ здійснено. Код і опис товару підтверджено після подання додаткових документів

13-03

МФ здійснено. Код і опис товару підтверджено з урахуванням наданого попереднього рішення про класифікацію товару згідно з УКТ ЗЕД

23-01

МФ здійснено. Код товару скориговано

Для МФ в напрямку контролю правильності визначення країни походження товарів

14-01

МФ здійснено. Дані про походження товару підтверджено на підставі поданих документів

14-02

МФ здійснено. Дані про походження товару підтверджено після подання додаткових документів

14-03

МФ здійснено. Дані про походження товару підтверджено з урахуванням наданого попереднього рішення про визначення країни походження товару

24-01

МФ здійснено. Дані про походження товару не підтверджено

Для МФ в напрямку контролю правильності нарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів

15-01

МФ здійснено. Правильність нарахування митних платежів підтверджено на підставі поданих документів

15-02

МФ здійснено. Правильність нарахування митних платежів підтверджено після подання додаткових документів

25-01

МФ здійснено. Правильність нарахування митних платежів не підтверджено

Для МФ в напрямку контролю дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання

16-01

МФ здійснено. Дотримання заходів нетарифного регулювання підтверджено на підставі поданих документів

16-02

МФ здійснено. Дотримання заходів нетарифного регулювання підтверджено після подання додаткових документів

16-03

МФ здійснено. Товар не підпадає під встановлені заходи нетарифного регулювання

26-01

МФ здійснено. Дотримання заходів нетарифного регулювання не підтверджено

Для МФ в напрямку контролю переміщення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

17-01

МФ здійснено. Задекларовані товари відсутні у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності або відсутні підстави для застосування митними органами дій за власною ініціативою згідно із статтею 400 Митного кодексу України

17-02

МФ здійснено. Суб'єкт є офіційним Імпортером/експортером товару

17-03

МФ здійснено. Порушень прав інтелектуальної власності не виявлено

27-01

МФ здійснено. Виявлено порушення прав інтелектуальної власності

Для МФ в напрямку здійснення державного контролю продукції

18-01

МФ здійснено. Задекларовані товари не підлягають державному контролю продукції

18-02

МФ здійснено. Порушень законодавства про державний контроль продукції не виявлено

28-01

МФ здійснено. Виявлено порушення законодавства про державний контроль продукції


____________
МФ* - митна формальність

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук