ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011


Класифікатор причин незавершення митного оформлення

Код причини

Назва

0101

Помилки у митній декларації

0102

Не подано всі необхідні документи

0103

Відсутність коштів передоплати, необхідних для сплати належних митних платежів

0104

Відсутність дозволу / заборона здійснення певної операції

0105

Затримки у зв'язку з потребою проведення додаткової перевірки

0106

Отримано звернення підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з метою оформлення тимчасової декларації

0107

Отримано звернення підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з відмовою від комерційної операції

0108

Отримано звернення підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з пошкодженням/втратою вантажу, документів

0201

Прийняття митним органом рішення про коригування митної вартості товарів

0205

Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані щодо вартості товарів

0301

Прийняття митним органом рішення про визначення коду товару (відмінного від задекларованого) не призвело до збільшення митних платежів чи застосування нетарифних заходів регулювання

0302

Прийняття митним органом рішення про визначення коду товару (відмінного від задекларованого) призвело до збільшення митних платежів

0303

Прийняття митним органом рішення про визначення коду товару (відмінного від задекларованого) призвело до застосування нетарифних заходів регулювання

0402

Виявлено невідповідність кількості товарів заявленим даним

0404

Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані щодо кількості товарів

0501

Виявлено невідповідність опису товарів заявленим даним, що не призвело до збільшення митних платежів чи застосування нетарифних заходів регулювання

0502

Виявлено невідповідність опису товарів заявленим даним, що призвело до збільшення митних платежів

0503

Виявлено невідповідність опису товарів заявленим даним, що призвело до застосування нетарифних заходів регулювання

0504

Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані щодо опису товарів

0602

Виявлено недекларування товарів, крім товарів, заявлених до митного оформлення

0701

Визначення країни походження (відмінної від задекларованої) не призвело до збільшення митних платежів чи застосування нетарифних заходів регулювання

0702

Визначення країни походження (відмінної від задекларованої) призвело до збільшення митних платежів

0703

Визначення країни походження (відмінної від задекларованої) призвело до застосування нетарифних заходів регулювання

0704

Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані щодо походження товарів

0801

Виявлено незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин

0802

Виявлено незаконне переміщення зброї та боєприпасів

0803

Виявлено незаконне переміщення отруйних, радіоактивних або вибухових речовин

0804

Виявлено незаконне переміщення історичних і культурних цінностей

0901

Прийняття митним органом рішення про призупинення митного оформлення товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності

0902

Прийняття митним органом рішення про призупинення митного оформлення нехарчової продукції за результатами державного контролю

1001

Виявлено неправдиві дані, що підтверджують проведення інших видів контролю уповноваженими державними органами

1101

Виявлено неправдиві дані про підстави надання пільг зі сплати митних платежів (крім пов'язаних з походженням товару)

1201

Виявлено неправдиві дані про документи вповноважених органів на окремі товари, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлено нетарифні заходи регулювання

1301

Складено протокол про порушення митних правил (крім причин незавершення митного оформлення, позначених кодами 0101 - 1201)


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук