КЛАСИФІКАТОР ПОРУШЕНЬ
законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

(повний текст)

Порушена норма законодавства України 

Код 

Найменування порушення 

Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" 

Бюджетний кодекс України 

Господарський кодекс України 

Постанови Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Антимонопольного комітету України 

Накази інших міністерств, відомств 

не застосовано вимоги Закону за умови, що вартість товарів, робіт і послуг дорівнює або перевищує встановлену вартість закупівлі, за умови якої проводиться процедура торгів 

ч. 1 ст. 2 

укладено договір або проведено оплату товарів, робіт і послуг без проведення процедури торгів 

ч. 3 ст. 2 

не застосовано процедуру закупівлі підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 % 

ч. 5 ст. 2 

не дотримано замовником принципів державних закупівель 

ст. 21 

порушено стадії державних закупівель 

ст. 22 

20.06.2006 N 215-р 

не проведено оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт, послуг через спеціалізовані засоби масової інформації та інформаційну систему у мережі Інтернет 

ч. 1 ст. 31, ч. 1, 3, 3 ст. 5 

20.06.2006 N 217-р 

не дотримано терміни висвітлення інформації в системі Інтернет відповідно до проведеної процедури закупівлі 

ч. 3 ст. 31 

не дотримано замовником вимог щодо забезпечення рівноправного доступу усіх учасників до інформації з питань закупівель 

ст. 5 

не дотримано вимоги щодо надання преференційної поправки до ціни вітчизняним виробникам 

ч. 1, 2 ст. 6 

10 

не дотримано вимоги закупівлі товарів, робіт, послуг у підприємств, які використовують працю інвалідів 

ч. 3 ст. 6