ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.09.2012 N 1011


Класифікатор одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій

Цифровий код

Літерний код

Найменування одиниці вимірювання чи обліку

Скорочене позначення

Примітки

Одиниці вимірювання, передбачені УКТ ЗЕД

166

KGM

Кілограм

кг

 

181

GRT

Брутто-реєстрова тонна

брутто-реєстр. т

 

185

CCT

Вантажопідйомність у метричних тоннах

(вантажпідйом. метрич. т)

 

163

GRM

Грам

г

 

306

GFI

Грам подільних ізотопів

г поділ. ізотоп.

 

162

CTI

Карат метричний

кар

= 200 мг

055

MTK

Квадратний метр

м2

 

861

KNI

Кілограм азоту

кг N

 

859

KPH

Кілограм гідроокису калію

кг KOH

 

863

KSH

Кілограм гідроокису натрію

кг NaOH

 

857

KPO

Кілограм оксиду калію

кг K2O

 

841

KHS

Кілограм пероксиду водню

кг H2O2

 

865

KPP

Кілограм п'ятиокису фосфору

кг P2O5

 

800

KCC

Кілограм хлорид холіну

кг C5H14ClNO

 

845

KSD

Кілограм сухої на 90 % речовини

кг сух. 90 % реч

 

867

KUP

Кілограм урану

кг U

 

113

MTQ

Кубічний метр

м3

 

305

CUR

Кюрі

Ki

 

112

LTR

Літр

л

 

831

LPA

Літр чистого (100 %) спирту

л 100 % спирт

 

006

MTR

Метр

м

 

715

NPR

Пара

2 шт. (пар)

 

797

CEN

Сто штук

100 шт

 

114

MQM

Тисяча кубічних метрів

тис. м3

 

130

KLT

Тисяча літрів

тис. л

 

798

MIL

Тисяча штук

тис. шт

 

246

MWH

Тисяча кіловат-годин

тис. кВт·год

 

796

NMB

Штука

шт

 

Інші одиниці вимірювання та обліку

173

CMT

Сантиметр

см

 

102

KMT

Кілометр

км

 

039

INH

Дюйм

дюйм

= 10 великим лініям = 12 малим лініям =25,40 мм

041

FOT

Фут

фут

0,3048 м.

051

CMK

Квадратний сантиметр

см2

 

071

INK

Квадратний дюйм

кв. дюйм

= 6,4516 см2

073

FTK

Квадратний фут

кв. фут

= 144кв.дюймам =0,092903 м2

111

CMQ

Кубічний сантиметр

см3

 

132

FTQ

Кубічний фут

куб. фут

= 1728 куб. дюймам =0,02831685 м3

354

SEC

Секунда

с

 

359

DOY

Доба

доба

 

356

HUR

Година

год

 

355

MIN

Хвилина

хв

 

187

ONZ

Унція торговельна

торг. унція

= 28,34933 г

201

APZ

Унція аптекарська татройська

трой. унція

= 8 драхмам =31,1035 г

186

LBR

Фунт торговельний

торг. фунт

= 16 унціям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г

214

KWT

Кіловат

кВт

 

204

TAH

Тисяча ампер-годин

кА год

 

740

DPC

Дюжина штук

дюжина шт

 

641

DZN

Дюжина

дюжина

=12 штук

626

CLF

Сто листів

100 листів

 

168

TON

Тонна метрична

т

 

704

SET

Набір

набір

 

003

MMT

Міліметр

мм

 

050

MMK

Квадратний міліметр

мм2

 

110

MMQ

Кубічний міліметр

мм3

 

366

ANN

Рік

рік

 

362

MON

Місяць

місяць

 

161

MGM

Міліграм

мг

 


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук