ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ 
наказом Держспоживстандарту України
від 26 серпня 2008 р. N 301 


НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Український класифікатор нормативних документів
ДК 004:2008

Чинний від 01.04.2009 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD) (УКНД) розроблено через потребу привести у відповідність ДК 004-2003 з шостим виданням Міжнародного класифікатора стандартів (ICS).

У назвах класифікаційних угруповань і назвах посилок УКНД використано ініціальні скорочення англійською мовою, які наведено нижче. Код класифікаційного угруповання, у якому використано ініціальне скорочення, подано в дужках після назви українською мовою.

Познаки та скорочення

Скорочення назв англійською мовою 

Назви 

CAD 

Computer-Aided Design
Автоматизоване проектування (35.240.10) 

CD 

Compact Disks
Компактні диски (33.160.30; 35.220.30) 

DECT 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (33.070.30) 

EDI 

Electronic Data Interchange
Електронний обмін даними (01.140.30) 

EDIFACT 

Electronic Data Interchange in the management, trade and on the transport
Електронний обмін даними в торгівлі й на транспорті (35.240.60) 

EMC 

Electromagnetic Compatibility
Електромагнітна сумісність (33.100) 

EMS 

Environmental Management Systems
Системи екологічного керування/управління (01.040.13; 13.020.10) 

ETHERNET 

Ethernet
Мережа пересилання даних (33.040.40) 

ERMES 

European Radio Message System
Європейська система пересилання повідомлень на радіочастотах (33.070.20) 

GPS 

Global Positioning System
Глобальна система місцевизначення (33.070.40) 

GPS 

Geometrical Product Specifications
Геометричні характеристики виробів (17.040) 

GSM 

Global System for Mobile Communication
Глобальна система мобільного зв'язку (33.070.50) 

ISDN 

Integrated Services Digital Network
Цифрова мережа з комплексними послугами (33.080) 

IT 

Information Technology
Інформаційні технології (35.020) 

LAN 

Local Area Networks
Локальні обчислювальні мережі (35.110) 

MAN 

Metropolitan Area Networks
Міські обчислювальні мережі (35.110) 

MO 

Magneto-optical devices
Магнітооптичні пристрої (35.220.30) 

ODA 

Office Document Architecture
Архітектура службових документів (35.240.20) 

OSI 

Open Systems Interconnection
Взаємозв'язок відкритих систем (35.100) 

PC 

Personal Computers
Персональні комп'ютери (35.160) 

PISN 

Private Integrated Services Network
Мережа приватних комплексних послуг (33.040.35) 

PSPDN 

Packet Switched Public Data Network
Мережа пересилання даних загального користування з комутацією пакетів (33.040.40) 

PSTN 

Public Switched Telephone Network
Комутаційна телефонна мережа загального користування (33.040.35) 

PTN 

Private Telecommunication Network
Приватна телекомунікаційна мережа (33.040.35) 

SCADA 

Supervising, Control and Data Acquisition System
Система диспетчерського керування та збирання даних (33.200) 

SGML 

Standard Generalized Markup Language
Стандартна мова узагальненої розмітки (35.240.30) 

TETRA 

Terrestrial Trunked Radio
Наземний магістральний радіозв'язок (33.070.10) 

WAN 

Wide Area Networks
Глобальні обчислювальні мережі (35.110) 

(повний текст)