ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

НАКАЗ

від 19 серпня 1997 року N 507

Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" і від 08.06.95 р. N 403 "Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики" наказую:

Затвердити Державний класифікатор України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" (КОФ).

Встановити чинність зазначеного класифікатора від 01.01.98 р.

 

 

Перший заступник Голови
Держстандарту України

 
Ю. Г. Рубан


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 19 серпня 1997 року N 507 


ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
ДК 013-97

Чинний від 01.01.98

1. Вступ 

Класифікація основних фондів (далі - КОФ) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації (ДСК ТЕСІ). Класифікацію основних фондів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

КОФ призначено для використання в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:

- організації систематичного обліку та звітності в частині основних фондів;

- визначення норм амортизації основних фондів та віднесення амортизаційних відрахунків на витрати виробництва;

- проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів складу і стану основних фондів;

- реалізації комплексу облікових функцій з основних фондів у межах робіт з державної статистики;

- здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом основних фондів;

- визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи фондоємність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів основних фондів.

Об'єктом класифікації є основні фонди.

Основні фонди - це матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об'єкт, включаючи усі пристрої і приладдя або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання окремих самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс, що складається з конструктивно з'єднаних предметів, які є єдиними і орієнтовані на сумісне використання під час виконання певної роботи.

КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у КОФ містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Структуру коду подано у вигляді такої схеми:

 
                                       X    X    XX    XX
                                       *    *    *     *
         Група    **********************    *    *     *
         Підгрупа ***************************    *     *
         Клас     ********************************     *
         Тип      **************************************
 

Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)" і поділяється на такі групи:

- група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;

- група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації;

- група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.

На рівні класифікаційної ієрархії "Тип" позиція "9" завжди означає інші угруповання.

Ведення державного класифікатора "Класифікація основних фондів" здійснює науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України.

Введення в дію КОФ припиняє чинність класифікатора "Общесоюзный классификатор. Основные фонды".

2. Класифікація основних фондів 


(повний текст)