ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
10.12.2010 N 159 


ГАЛУЗЕВИЙ КЛАСИФІКАТОР ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТОВАРІВ

Код 

Назва 

Код УКТЗЕД 

26 

ВИРОБИ МІНЕРАЛЬНІ НЕМЕТАЛЕВІ ІНШІ 

 

26.1 

Скло та вироби зі скла 

 

26.11 

Скло листове 

 

26.11.1 

Скло листове 

 

26.11.12 

Скло дзеркальне та скло з матовою або полірованою поверхнею, в листах, не оброблене іншим способом 

 

26.11.12.170 

Листи неармовані флоат-, матового чи полірованого скла відбивного завтовшки більше 3,5 мм 

 

26.11.12.170.01 

Флоат-скло листове з термоізоляційним шаром завтовшки 3 мм і вище з світлопропускною спроможністю від 70 % та коефіцієнтом теплопровідності не більше як 1,64 Вт/(м2·К) 

7005 10 

26.11.12.170.99 

Листи неармовані флоат-, матового чи полірованого скла відбивного завтовшки більше 3,5 мм, інші 

 

26.15 

Скло інше оброблене, включно скляний технічний посуд 

 

26.15.1 

Скло інше напівоброблене 

 

26.15.12 

Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби з пресованого чи формованого скла 

 

26.15.12.000 

Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби з пресованого чи формованого скла 

 

26.15.12.000.01 

Піноскло з коефіцієнтом теплопровідності не більше як 0,07 Вт/(м2·К) 

7016 90 

26.15.12.000.99 

Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби з пресованого чи формованого скла, інші н.в.і.у. 

 

26.8 

Вироби мінеральні різні 

 

26.82 

Вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у. 

 

26.82.1 

Вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у. 

 

26.82.16 

Вироби мінеральні неметалеві різні 

 

26.82.16.300 

Суміші та вироби з тепло- чи звукоізоляційних матеріалів н.в.і.у. 

 

26.82.16.300.01 

Рідкокерамічні термоізоляційні покриття з коефіцієнтом теплопровідності не більше як 0,27 Вт/(м2·К) 

6806 90 

26.82.16.300.99 

Суміші та вироби з тепло- чи звукоізоляційних матеріалів, інші н.в.і.у. 

 

28 

ВИРОБИ МЕТАЛЕВІ 

 

28.2 

Резервуари, цистерни та контейнери металеві 

 

28.22 

Радіатори та котли центрального опалення 

 

28.22.1 

Радіатори та котли центрального опалення 

 

28.22.12 

Котли центрального опалення 

 

28.22.12.050 

Котли центрального опалення, які працюють на твердому паливі 

 

28.22.12.050.01 

Котли з коефіцієнтом корисної дії 80 % і вище, які працюють з використанням твердої біомаси 

8403 10 

28.22.12.050.99 

Котли центрального опалення, які працюють на інших видах твердого палива 

 

29 

МАШИНИ ТА УСТАТКОВАННЯ 

 

29.1 

Устаткування механічне 

 

29.11 

Двигуни та турбіни 

 

29.11.2 

Турбіни 

 

29.11.22 

Турбіни гідравлічні 

 

29.11.22.000 

Турбіни гідравлічні 

 

29.11.22.000.01 

Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій потужністю до 100 кВт з коефіцієнтом корисної дії 85 % і вище 

8410 11 

29.11.22.000.02 

Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій потужністю 100 - 1000 кВт з коефіцієнтом корисної дії 87 % і вище 

8410 11 

29.11.22.000.03 

Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій потужністю 1 - 10 МВт з коефіцієнтом корисної дії 90 % вище 

8410 12
8410 13 

29.11.22.000.99 

Турбіни гідравлічні, інші 

 

29.11.23 

Турбіни газові 

 

29.11.23.000 

Турбіни газові 

 

29.11.23.000.01 

Двигуни газотурбінні з коефіцієнтом корисної дії 35 % і вище 

8411 81
8411 82 

29.11.23.000.99 

Турбіни газові, інші 

 

29.2 

Машини загального призначення 

 

29.23 

Установки холодильні та вентиляційні промислові 

 

29.23.1 

Установки холодильні та вентиляційні промислові 

 

29.23.13 

Устатковання холодильне промислове 

 

29.23.13.730 

Установки компресорно-конденсаторні 

 

29.23.13.730.01 

Установки теплонасосні компресійного типу з відношенням кількості переданої енергії до спожитої 2,5 і вище 

8418 61 

29.23.13.730.99 

Установки компресорно-конденсаторні, інші 

 

29.23.13.750 

Насоси абсорбційні теплові 

 

29.23.13.750.00 

Установки теплонасосні абсорбційного типу 

8418 69 91 

29.24 

Машини загального призначення інші 

 

29.24.1 

Машини та апарати для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенератори 

 

29.24.11 

Газогенератори, установки для дистиляції чи ректифікації 

 

29.24.11.300 

Газогенератори, парогенератори, генератори ацетиленові та аналогічні генератори водяного газу 

 

29.24.11.300.01 

Газогенератори з коефіцієнтом корисної дії 85 % і вище, які працюють з використанням біомаси за технологією її піролізу 

8405 10 

29.24.11.300.02 

Установки газифікації продуктивністю 1 м3/год. і вище за нормальних умов для виробництва генераторного та синтетичного газу 

8405 10 

29.24.11.300.03 

Установки для виробництва біогазу продуктивністю м3/год. і вище за нормальних умов* 

8405 10 

29.24.11.300.99 

Газогенераторі, парогенератори, генератори ацетиленові та аналогічні генератори водяного газу, інші 

 

29.24.11.500 

Установки для дистиляції та ректифікації 

 

29.24.11.500.01 

Установки для безперервного процесу виробництва біодизелю продуктивністю від 1 м3/год. і вище 

8419 40 

29.24.11.500.99 

Установки для дистиляції та ректифікації, інші 

 

29.7 

Прилади побутові 

 

29.72 

Прилади неелектричні побутові 

 

29.72.1 

Прилади неелектричні побутові 

 

29.72.13 

Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря неелектричні 

 

29.72.13.000 

Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря неелектричні 

 

29.72.13.000.01 

Теплогенератори потужністю 3 кВт і вище з коефіцієнтом корисної дії 80 % і вище, які працюють з використанням альтернативних видів палива 

7322 90 

29.72.13.000.99 

Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря неелектричні, інші 

 

29.72.14 

Водонагрівачі неелектричні надшвидкого нагрівання або акумулювальні 

 

29.72.14.000 

Водонагрівачі неелектричні надшвидкого нагрівання або акумулювальні 

 

29.72.14.000.01 

Сонячні колектори з коефіцієнтом корисної дії 60 % і вище 

8419 19 

29.72.14.000.99 

Водонагрівачі неелектричні надшвидкого нагрівання або акумулювальні, інші 

 

31 

МАШИНИ ТА АПАРАТУРА ЕЛЕКТРИЧНІ 

 

31.1 

Двигуни, генератори та трансформатори 

 

31.10 

Двигуни, генератори та трансформатори 

 

31.10.3 

Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні 

 

31.10.32 

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння; перетворювачі обертові електричні 

 

31.10.32.330 

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння потужністю до 7,5 кВ·А 

 

31.10.32.330.01 

Машини газопоршневі комбінованого циклу потужністю до 7,5 кВ·А з коефіцієнтом використання теплоти палива 83 % і вище 

8502 20 91 

31.10.32.330.99 

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння потужністю до 7,5 кВ·А, інші 

 

31.10.32.350 

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння потужністю більше 7,5 кВ·А 

 

31.10.32.350.01 

Машини газопоршневі комбінованого циклу потужністю більше 7,5 кВ·А з коефіцієнтом використання теплоти палива 83 % і вище 

8502 20 99 

31.10.32.350.99 

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння потужністю більше 7,5 кВ·А, інші 

 

31.10.32.500 

Установки електрогенераторні інші 

 

31.10.32.500.01 

Установки газотурбінні комбінованого циклу з коефіцієнтом використання теплоти палива 75 % і вище 

8502 30 

31.10.32.500.02 

Установки вітроенергетичні потужністю 0,5 - 150 кВт для автономного енергозабезпечення 

8502 30 

31.10.32.500.03 

Установки вітроенергетичні потужністю 1 МВт і вище 

8502 30 

31.10.32.500.04 

Агрегати турбодетандерні енергетичні потужністю 0,3 - 56 МВт 

8502 30 

31.10.32.500.05 

Мікрогідроелектростанції потужністю до 100 кВт з коефіцієнтом корисної дії 80 % і вище 

8502 30 

31.10.32.500.06 

Установки когенераційні біоенергетичні автономні, які працюють з використанням біогазу, виробленого з органічних добрив або відходів 

8502 30 

31.10.32.500.07 

Установки когенераційні газомоторні автономні мобільні, які працюють з використанням шахтного або феросплавного газу 

8502 30 

31.10.32.500.99 

Установки електрогенераторні інші, н.в.і.у. 

 

32 

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ 

 

32.1 

Компоненти електронні 

 

32.10 

Компоненти електронні 

 

32.10.5 

Прилади напівпровідникові 

 

32.10.52 

Прилади оптоелектронні та п'єзоелектричні 

 

32.10.52.350 

Світлодіоди 

 

32.10.52.350.01 

Джерела світла світлодіодні потужністю 1,6 - 20 Вт 

8541 40 10 

32.10.52.350.99 

Світлодіоди іншої призначеності 

 

32.10.52.370 

Прилади оптоелектронні фоточутливі 

 

32.10.52.370.01 

Перетворювачі фотоелектричні плівкові з коефіцієнтом корисної дії не менше як 10 % 

8541 40 90 

32.10.52.370.02 

Перетворювачі фотоелектричні монокристалічні з коефіцієнтом корисної дії не менше як 16,5 % 

8541 40 90 

32.10.52.370.99 

Прилади оптоелектронні фоточутливі, інші 

 

34 

ПРОДУКЦІЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 

 

34.1 

Автомобілі 

 

34.10 

Автомобілі 

 

34.10.1 

Двигуни внутрішнього згоряння 

 

34.10.11 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 1000 см3 

 

34.10.11.300 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 250 см3 для автотранспортних засобів 

 

34.10.11.300.01 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 250 см3, які працюють з використанням біопалива з вмістом етилового спирту 85 %, для автотранспортних засобів 

8407 31
8407 32 

34.10.11.300.99 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 250 см3 для автотранспортних засобів, інші 

 

34.10.11.500 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра 250 - 1000 см3 для автотранспортних засобів 

 

34.10.11.500.01 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра 250 - 1000 см3, які працюють з використанням біопалива з вмістом етилового спирту 85 %, для автотранспортних засобів 

8407 33 

34.10.11.500.99 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра 250 - 1000 см3 для автотранспортних засобів, інші 

 

34.10.12 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см3 

 

34.10.12.000 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см3 для автотранспортних засобів 

 

34.10.12.000.01 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см3, які працюють з використанням біопалива з вмістом етилового спирту 85 %, для автотранспортних засобів 

8407 34 

34.10.12.000.99 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см для автотранспортних засобів, інші 

 

34.10.13 

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні для автотранспортних засобів 

 

34.10.13.000 

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні для автотранспортних засобів 

 

34.10.13.000.01 

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні, які працюють з використанням біодизелю, для автотранспортних засобів 

8408 20 

34.10.13.000.99 

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні для автотранспортних засобів, інші 

 


____________
* Нормальні умови: 273, 15К, 101325 Па

 

Заступник директора
Департаменту технічної політики 

 
О. Семченко