ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
наказом Держспоживстандарту України
від 30 грудня 2004 р. N 300 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ 

ЄДИНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРЕДМЕТІВ ПОСТАЧАННЯ
ДК 020:2004 

Чинний від 01.09.2005 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Єдиний класифікатор предметів постачання (ЄКПП) - це складова частина нормативних документів державної системи кодифікації продукції (ДСКП) і призначений для використовування у сфері оборони і безпеки держави, військово-технічного співробітництва і розробляння окремих державних і міжнародних цільових програм. 

Класифікація предметів постачання - це одна з основних складових частин кодифікації продукції, основа для виконування робіт з ідентифікації, кодифікації та каталогізації предметів постачання. Чотиризначний код класифікатора є складовою частиною номенклатурного номера предмета постачання (ННПП). 

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

До об'єктів класифікації відносять озброєння, військову та спеціальну техніку, інше спеціальне майно, матеріали та вироби, які виготовляють для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, що експортує Україна. 

Структура кодових познак об'єкта класифікації: 

  

Для зручності використання ЄКПП та прискорення пошуку необхідного угруповання більшість груп та класів супроводжено коментарем, текст якого пояснює, яку продукцію охоплює і яку продукцію не охоплює ця група (клас), з посиланням на інші угруповання, де вона покласифікована. 

Предмети постачання, які є складовими частинами виробів (комплексів, систем), покласифіковані у тих самих покласифікаційних угрупованнях, що й сам виріб (комплекс, система), якщо ці складові частини не покласифіковані в інших, спеціально виділених для цього угрупованнях. 

Основною ознакою у разі класифікування предметів постачання є їх призначення, але у ряді випадків (на рівні класів) основною ознакою є технічні характеристики. Наприклад, артилерійське озброєння покласифіковано за калібром, електродвигуни за потужністю і т. ін. 

3 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ 
(повний текст)